Bloggnorge.com // RettFram
Start blogg

RettFram

Rettfram mot fremtiden!

11
desember 2010
Kategori: Demokrati | 0 kommentarer » - kl. 16:11

Wikileaks blir bare mer og mer synlig i internasjonale medier. Nettstedet utgir uredigerte hemmeligstemplete dokumenter fra forskjellige kilder verden rundt. Nettstedet har den siste tiden blitt utsatt for overveldende hyllester og ramsalt kritikk, og det stormer virkelig rundt Wikileaks. Utvider avsløringene demokratiet? Eller er det rett og slett krimminelt?

Jeg har ingen doktorgrad i internasjonal jus, men mener at det ikke er en hindring i en diskusjon som omhandler grunnlegende rettferdighet. Wikileaks har publisert dokumenter som verden ellers aldri hadde fått innsyn i. Avsløringene har ført til samfunnsdebatt på flere stadier og er dermed en viktig bidragsyter til en aktivt politisk samfunnsdebatt. Åpenheten og friheten Wikileaks representerer er en positiv og relativt ny stemme i internasjonal storpolitikk og mediaverden.

Wikileaks styrke er de voldsomme mengdene dokumenter de har fått tilgang til, dette kan også sies å være bakgrunn for nettstedets største svakhet. Alt publiseres! Uredigert. Wikileaks har ikke mange nok medarbeidere til å lese gjennom og kritisk vurdere hva som skal legges ut. Derfor legges unødvendig informasjon ut, informasjon som er tilegnet på en ulovlig måte, og dermed er ulovlig publisert. De dokumentene som  avslører politiske svik, krigsforbrytelser, eller andre handlinger offentligheten har rett på å informeres om, bør publiseres. Ikke personlige tilbakemeldinger fra ambassadører til deres overordnede.

Wikileaks er en viktig stemme, men har større potensial! Ved enkle, og dessverre kostbare, grep kan Wikileaks i framtiden bli et av de aller viktigste kildene til urettferdighet her i verden. I den nåværende formen kan Wikileaks derimot kun være en utskjelt, dog velbrukt, kilde for de store mediene som jakter sensasjoner.

Det er også interesant å se vestlige lederes reaksjoner til Wikileaks. Vestens reaksjon mot en avslørende institusjon minner mye om de utskjelte metodene diktaturer bruker for å kneble sine politiske motstandere. Det er ironisk at

Fredsprisen i dag går til en person som defineres som en politisk motstander og kriminell i Kina, samtidig som Wikileaks blir behandlet som kriminelle. Vestens tilsynelatende hykleriske oppførsel viser de som er oppmerksomme at Demokrati og demokratiske ledere ikke nødvendigvis står for de samme holdningene.

Wikileaks har rystet USA og fått massive tilbakemeldinger. Trykkefriheten trues, og ungdommer som forsøker å forsvare Wikileaks straffes. Samtidig gis kampen for demokrati i Kina ny oppmerksomhet ved fredsprisen til Liu Xiabo. Er det en gledesdag for demokratiet? Eller et kraftig tilbakeslag for trykkefriheten? Det vil den videre tiden vise oss!

Annonse:

11
desember 2010
Kategori: Skolepolitikk | 11 kommentarer » - kl. 00:40

Jeg føler at det ble naturlig å debutere som blogger ved å skrive om en sak som er aktuell i samfunnsdebatten, samtidig som den appellerer til meg som skoleelev. Årets PISA undersøkelser er blitt offentliggjort og viser at Norske 15-åringer fra 2006 til 2009 har blitt bedre i Matematikk, Naturfag og Lesing. Dette er selvfølgelig possitivt for Norske 15-åringer og et possitivt tegn ved Norsk skole.

Det er interesant å se hvor forskjellig de politiske partiene tolker disse resultatene. De Rødgrønne ser på dette som et bevis på at deres skolepolitikk har snudd den negative trenden, den forrige regjering mener derimot at resultatet viser at Kunnskapsløftet endelig har fått gjennomslag. Personlig mener jeg det er viktigere å bruke resultatene til noe nyttig, enn å kreditere et politisk parti.

Norske elever er i 2009 altså tilbake på 2002 nivået, på gjennomsnittsnivået i Europa. Dette er alle i skole-Norge fornøyd med… noe som skurrer? Norge er et av Europas rikeste land og bruker en stor del av års budsjettet på skole. Bør vi ikke da ha høyere mål en gjennomsnittet? Reaksjonene fra Norske skolepolitikere viser en mangel på ambisjoner som gjenspeiles i hvert eneste klasserom.

Undersøkelsen viser at den gjennomsnitlige Norske 15-åring har blitt flinkere, den viser også at det er færre som når det aller høyeste faglige nivået. Dette kan tyde på at norske elever i dag trekkes mot et minste felles multiplum, og ikke oppmuntres til å skille seg positivt ut. Fra personlige erfaringer fra barneskole og ungdomskole vet jeg at den individuelt tilpassete opplæringen først og fremst er tilpasset de som skiller seg ut negativt.

Undervisningen må i det moderne og demokratiske Norge være tilpasset alle. Fra den skoleleie til skolelyset. Dette tror jeg løses best ved å dele klasser inn i nivå i enkelte fag. Dette vil medføre undervisning som i større grad er basert på elevens ferdigheter, som igjen kan hindre både kjedsomhet og demotivasjon.

PISA-undersøkelsene i år er altså til en forskjell positive. Likevel er det mye som kan og bør forandres i Norsk skole. først og fremst må ambisjonsnivået heves. Målet må være idealet. Et skoleverk som utdanner de smarteste hjernene samtidig som ingen faller ut. Det er ikke lett å nå et slikt mål ved å følge et enkelt opplæringsopplegg. jeg mener derfor at individuelt tilpasset opplæring er fremtiden.  Målet med skolen bør være at alle lærer mest mulig, ikke at alle lærer det samme!

css.php
Driftes av Bloggnorge.com - Genc Media™ - Webdesign og hjemmeside - WP Wordpress, HTML, CSS - PRO ISP
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold. Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.